Är friskvård personligt

Är friskvård personligt

2021-10-12

Friskvård är en personlig förmån som är skattereducerad. Mer info kan du hitta på Skatteverkets hemsida. Du som innehavare ansvarar för hur värdekort köpta via friskvård används. Vi kontrollerar inte hur de används utan det är innehavarens ansvar.

Kategorier
Arkiv