SALVESTROLS – Natures Defence Against Cancer – 2nd Edition

Pris: 249 kr

Salvestroler är det viktigaste genombrottet i näringslära sedan upptäckten av vitaminer. Professorerna Gerry Potter och Dan Burkes forskning har gett en förklaring på sambandet mellan konsumtion av frukt och grönsaker och lägre cancerframkomst, på en molekylär nivå.

Läs mer

Salvestroler är det viktigaste genombrottet i näringslära sedan upptäckten av vitaminer. Professorerna Gerry Potter och Dan Burkes forskning har gett en förklaring på sambandet mellan konsumtion av frukt och grönsaker och lägre cancerframkomst, på en molekylär nivå.

Salvestroler är en ny klass av naturliga föreningar som är av farmakologisk snarare än kemisk definition. Salvestroler är föreningar som finns i frukter, örter och grönsaker (30% högre halt i ekologiskt odlade). Dessa olika födoämnesbaserade föreningar blir metaboliserade av CYP1B1-enzymet (finns enbart i cancerceller) och omvandlar det till anticancermetaboliter, som stoppar tumörtillväxt och dödar cancerceller.

Boken Salvestrols ger alltså en förklaring av sambandet mellan diet och cancer. Boken ger också en förklaring till varför det är så viktigt att välja just ekologiska närodlade frukter och grönsaker. I boken hittar man också alla ämnen som är mycket viktiga att undvika eftersom de hämmar och andra ämnen som är lika viktiga att få i sig eftersom de förstärker effekten av Salvestroler.

”There has to be a significant change in the way that we approach food, in the way we grow food and the way that we see our diet.” -Anthony Daniels

”I never believed that cancer was a curable disease. Now, in the light of what we have discovered, I believe that canceris curable.” -Professor Gerry Potter