Vad är Kneippbad?

Kneippbad är en form av vattenterapi upprättad av den tyska prästen, professorn och naturläkaren Sebastian Kneipp. I mitten av 1800-talet lanserade han den så kallade ‘Kneippkuren’ där han genom experimentella metoder lyckades bota sig själv från tuberkulos genom att bland annat utföra en behandling där han växlade mellan kalla och varma bad. Kneipp startade så småningom en hälsoanläggning där Kneippbad var ett framträdande inslag. Kneipps metoder fick stort genomslag i Tyskland och de spred sig sedan vidare runt om i Europa.

Vad innebär det att ta ett Kneippbad?

Ett Kneippbad består av två stycken rännor. Den ena rännan är fylld med kallt vatten (8–10 grader) och den andra med varmt (35–40 grader). Växelvis går du genom dessa rännor för att sätta igång din blodcirkulation på bästa sätt. Utför ditt bad långsamt och upprepa gärna proceduren några gånger för maximal effekt.

Vilka hälsofördelar finns det med Kneippbad?

Genom att utsätta kroppen för växelvis kallt och varmt vatten sätter du fart på ditt lymfsystem. Lymfsystemet är ett av kroppens viktigaste organ för att du ska behålla din goda hälsa. De ser till att transportera bort överflödig vätska och slaggämnen som är en viktig del av vårt immunförsvar. Problem i lymfsystemet kan innebära inre inflammationer som ofta resulterar i svår värk. De kan även kraftigt försvaga ditt immunförsvar vilket gör dig en måltavla för sjukdomar.

Låter Kneippbad som något du vill prova? Läs mer om badet här på vårt spa i Stockholm