Information

Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder uppnås bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, med massage och stretching. Vid behov används även olika typer av el behandlingar, som t ex interferensström och TENS. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Första gången du besöker oss ställer vi ett antal frågor angående dina problem. Vi ber dig beskriva dina besvär och peka utvar du har ont. Därefter diskuterar vi målsättningen med behandlingen.

Tid: 30 min