LEVERANTÖRER

Vi erbjuder friskvård via Epassi, Benify, Wellnet, Centralbadets friskvård och via kvitto som du kan använda för att redovisa friskvård. 

Epassi logga

Övrig friskvård

Arbetsgivare har möjlighet att ge sina anställda friskvård som skattefri förmån. Vissa erbjuder sin anställda friskvård via friskvårdsföretag medan andra låter den anställda lämna in kvitto för sin friskvård. 

Om du är osäker gällande om du har rätt till friskvård, belopp du får nyttja samt hur du får nyttja ditt bidrag behöver du kontrollera detta med din arbetsgivare. 

Missa inte att nyttja din friskvård. 
Friskvård stimulerar till sunda levnadsvanor och hälsobefrämjande aktiviteter. Aktiviteter som kan hjälpa dig att bibehålla eller uppnå god fysisk och mental hälsa.  

Skatteverkets regler: Friskvård är personlig och kan nyttjas skattefritt för friskvårdsberättigande aktiviteter. Beloppsgräns 1000kr/tillfälle (upp till 5000kr/år inkl. moms).