Allmänna villkor

Villkor enligt följande: Centralbadet.se (1-11), Villkor Klarna (12-14)

Säljföretag:

AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet. Organisationsnummer 556469-3074 Styrelsens säte är Stockholm (Godkänd för F-skatt)

Frågor om produkterna:

Om du har frågor kring produkterna du har köpt så kontakta Centralbadets Kundcenter på info@centralbadet.se

Ångerrätt:

Som privatkund har du rätt att ångra ett köp av en produkt i butiken på centralbadet.se, detta gäller dock ej tjänster som skall utföras inom 24 timmar, köp gjorda med värdekortsbetalning samt vid beställning och eller köp av tidsbegränsade produkter och erbjudanden. Vill du ångra ett internetköp ska du kontakta Centralbadets Kundcenter inom 14 dagar efter du genomförde köpet (se köp- och leveransvillkor). Du kan ångra ett köp förutsatt att produkten inte använts.  Ångerrätten omfattar ej företag. Villkor för köp gjorda på plats i kassan på Centralbadet står på kassakvittot.

Köp- och Leveransvillkor

1. Allmänt Följande villkor gäller AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet försäljning i Sverige via Internet till konsument (nedan kallad privatperson).

1.1 Privatpersoner

Villkor avser enbart privatpersoner.

1.2 Version

Villkoren gäller i den version som före-ligger vid beställningstillfället.

1.3 Köpeavtal

Bindande köpeavtal vid köp på centralbadet.se uppkommer först sedan AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet per e-post bekräftat beställningen, eller transaktionen genomförts.

1.4 Bokningsvillkor

Bindande bokning uppstår när AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet per e-post skickat ut en bokningsbekräftelse till en av bokare uppgiven adress vilket också innebär ett godkännande utav AB Stockholms Brunnsbads bokningsvillkor.

2. Pris

2.1 Gällande pris

Gällande pris är det pris som finns angivet i anslutning till presenterad vara eller tjänst på centralbadet.se dagen för beställningen. Alla priser, även de som anges i dessa villkor, är inklusive moms om inte annat tydligt anges.

2.2 Fraktavgift

Om inte annat överenskommits med AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet tillkommer en fraktavgift om minst 75 kronor vid stora beställningar.

3. Integritetspolicy -Behandling av personuppgifter, Cookie Policy

3.1 Integritetspolicy

AB Stockholms Brunnsbad målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas väl mot obehörig åtkomst.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning & dataskyddsförordning.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person.

När du köper våra tjänster & eller produkter kommer vi att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer och i förekommande fall även personnummer samt cookieinformation.

När du tar kontakt med oss via kundcenter i samband med en reklamation, kan dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter

Samtliga personuppgifter kommer att behandlas av oss endast för att uppfylla de avtal och åtaganden vi har gentemot dig samt för följandet av tillämplig lagstiftning.

De personuppgifter om dig som samlas in är för följande ändamål:

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du köpt/beställt av oss.
  • För att vi ska kunna behandla din beställning, kommunicera med dig om ändringar och eller kompletteringar kring de produkter och tjänster du köpt/beställt.
  • För att fullgöra ett avtal med dig och eller svara på din begäran till kundcenter.
  • För att förhindra bedrägerier och förebygga brott.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras under den tid det är nödvändigt för de ovan nämnda ändamål. Det är så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra/fullfölja våra avtal och åtaganden.

Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Därefter raderas och eller avidentifieras uppgifterna.

Överföring av personuppgifter

AB Stockholms Brunnsbad grundprincip är att vi aldrig överför personuppgifter dock så kan vi tvingas att överföra nödvändig information till myndigheter som Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Säkerhet & skydd för personuppgifter

AB Stockholms Brunnsbad värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och tillämpar strikta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst & spridning.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla och eller radera dina personuppgifter.

Vänligen kontakta i sådant fall oss på mail: bap@centralbadet.se

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig är AB Stockholms Brunnsbad (orgnr. 556469-3074) med post/besöksadress Drottninggatan 88, 111 36 STOCKHOLM.

3.2 Cookie Policy

Cookie Policy, Vi använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner.

Vi använder cookies bl a i syfte att anpassa centralbadet.se efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator.

Genom att använda centralbadet.se godkänner du vår användning av cookies.

4. Betalningsvillkor

4.1 Betalningsalternativ

Betalning på centralbadet.se kan ske på följande sätt, betalning via Klarna (se punkt 13-15 Klarna Checkout betalningsmetoder) eller värdekortsbetalning. För vissa varor och tjänster kan betalningsalternativen vara begränsade.

4.2 Åldersgräns vid köp/betalning

Personer under 18 år får inte beställa/köpa varor eller tjänster på centralbadet.se.

5. Leverans

5.1 Leveranstid

Normal leveranstid för en köpt vara är en till tre arbetsdagar inom Sverige.

5.2 Skickade varor

Om inte annat överenskommits särskilt med AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet skickas varor, med ett mycket högt värde för privatpersoner som rekommenderat brev.

6. Ångerrätt/retur/avbeställning/Bokning, Av- och ombokning/Byte

6.1 Ångerrätt / retur inom 14 dagar

Kund har rätt att ångra sitt köp av vara och tjänst innan ångerfristen löpt ut (inom 14 dagar), detta gäller dock ej tjänster som skall utföras inom 24 timmar, köp gjorda med värdekortsbetalning samt vid beställning och eller köp av tidsbegränsade produkter, rabatterbjudanden.

Ångerfristen börjar löpa från den tidpunkt som kunden genomförde köpet via Webbplatsen centralbadet.se och eller den dag då separat avtal om tjänsten tecknades/ingicks.

Om kunden vill utöva sin ångerrätt skall kunden på ett klart och tydligt sätt via mail till info@centralbadet.se meddela AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet sitt beslut att frånträda avtalet inom ånger-fristen.

Kunden ska i sitt mail ange sitt namn, sin e-postadress och annan relevant information, t.ex. ordernummer och namn på varan/tjänsten.

Kunden ska också bifoga Centralbadets ångerblankett (laddas ner här) och eller använda standardformulär för utövande av ångerrätten (ångerblankett) som Konsumentverket tagit fram (laddas ner från konsumentverket.se).

För att kunden skall hinna utöva ångerrätten i tid är det fullt tillräckligt att kunden först via mail till info@centralbadet.se meddelar AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet om avsikten att ångra beställningen innan ångerfristen gått ut och sedan inkommer med fullständiga uppgifter samt bilagor/ångerblankett mm.

6.2 Nyttjande av ångerrätt/retur

Om kunden ångrar sitt köp kommer AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet att återbetala alla betalningar från kunden förutsatt att det inte medför och eller tillkommit kostnader för AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet. Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 bankdagar efter dagen då AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet underrättades om kundens beslut att ångra sin beställning. AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet kommer att använda samma betalningssätt som kunden använde vid beställningen om inte annat uttryckligen överenskommits. AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet kan vänta med återbetalningen tills man har mottagit varan eller tills kunden har tillhandahållit bevis på att kunden återsänt varan, vilket som inträffar först. Kunden skall skicka tillbaka varan till AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 3 dagar efter den dag då kunden meddelat AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet sitt beslut att ångra beställningen. Kostnaden för retur av varan bekostas av kunden, För returadress kontakta info@centralbadet.se

6.3 Omgående avbeställning av köp

Förutsatt att beställning av varan/produkten inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att omgående kontakta info@centralbadet.se (gäller endast produkter inte tjänster).

6.4 Bokningsvillkor/ Av- och ombokning av icke betald tjänst/produkt

Observera att en bokning gjord via centralbadet.se endast avbokas via: avboka@centralbadet.se 24 h om dygnet. För av- och eller ombokning gäller 24 timmar innan din bokade behandling/tjänst skall utföras, annars utgår full debitering. Vid bokningsproblem var vänlig maila: info@centralbadet.se eller Centralbadet på info@centralbadet.se

6.5 Bokningsvillkor/ Av- och ombokning av tjänst/produkt gjord med värdekortsbetalning

Avbokning av behandling/tjänst som är betald med ett värdekort/presentkort tillåts inte. Ombokning av datum & tid för betald tjänst/produkt får göras vid ett enda tillfälle och återbetalning av eventuell mellanskillnad medges inte. Flytt eller ombokning av behandling/tjänst som är betald med ett värdekort/presentkort vars giltighetstid löpt ut och förfallit tillåts inte. Byte av betald tjänst/produkt till en annan tjänst/produkt får endast genomföras om den nya tjänsten/produkten är dyrare en den gamla, mellanskillnad betalas på plats vid besöket. Om du bokar en behandling via centralbadet.se eller telefon med ett presentkort som skall utföras efter det att giltighetstiden på presentkortet löpt ut så måste du fysiskt besöka Centralbadets reception så att kassatransaktionen blir genomförd innan dess att giltighetstiden på presentkortet löper ut. Denna kassatransaktion måste göras på plats på Centralbadet och kan inte göras över telefon eller via mail eller på centralbadet.se

6.6 Bokningsvillkor/ Av- och ombokning av betald tjänst/produkt efter ångerrätts-fristen löpt ut Avbokning & återbetalning av betald tjänst/produkt kan endast ske vid uppvisande av läkarintyg som styrker att nyttjande av tjänst inte bör genomföras av medicinska skäl. Ombokning av datum & tid för betald tjänst/produkt får göras vid ett enda tillfälle och återbetalning av eventuell mellanskillnad medges inte.

6.7 Byte av betald tjänst/produkt till en annan efter ångerrätts-fristen löpt ut

Byte av betald tjänst/produkt till en annan tjänst/produkt får endast genomföras om den nya tjänsten/produkten är dyrare en den gamla, mellanskillnad betalas på plats vid besöket.

7. Reklamation

Vid leverans av felaktig eller defekt vara skall kunden genast reklamera detta skriftligt till info@centralbadet.se och därvid ange felet. Vid eventuella fel ska reklamation ske inom skälig tid från det att privatpersonen upptäckt felet.

8. Skada

Utöver vad som sagts ovan, och för privatpersoner utöver vad som föreskrivs i tvingande konsumenträttslig lagstiftning, har AB Stockholms Brunnsbad – Centralbadet inget ansvar för fel och förseningar och svarar inte för någon skada, vare sig direkt eller indirekt.

9. Tvist

Uppkommer tvist ska parterna i första hand försöka lösa denna genom en frivillig överenskommelse. För att få hjälp att lösa tvisten på lokal nivå kan en konsument vända sig till de kommunala konsumentvägledarna. Om parterna inte kan enas kan tvisten prövas i Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

10. Övrigt

10.1 Tjänstevillkor

Tjänstevillkoren för specifik tjänst kan du hitta på centralbadet.se alternativt genom att kontakta info@centralbadet.se

10.2 Presentkort/Värdekort

Samtliga Centralbadets presentkort/värdekort är giltiga i minst 8 månader och max 36 månader, kontakta Centralbadet om du undrar över giltighetstiden på ditt presentkort. Vid problem med köp av presentkort var vänlig maila: info@centralbadet.se

11. Centralbadets Kundservice svarar på alla frågor kring varor, tjänster och köp på centralbadet.se. e-post info@centralbadet.se

12. Klarna

Klarna Bank AB

Organisationsnummer 556737-0431

Sveavägen 46

111 34 Stockholm

13. Klarna Checkout betalningsmetoder

Kontokortsbetalning, Delbetalning, Fakturabetalning samt direktbetalning.

Kortbetalning – Klarna erbjuder säker kortbetalning med VISA och Mastercard/Eurocard/Amex. Inga kortavgifter tillkommer. Kortbetalningar som hanteras av Klarna är PCI-DSS certifierade.

All korthantering sker SSL-krypterat (Secure Socket Layer) vilket innebär att all kommunikation är krypterad, så att du tryggt kan fylla i dina kortuppgifter och genomföra betalningen.

Delbetalning – Klarna erbjuder dig möjligheten att delbetala din faktura via Klarna konto. Delbetala från 1/24 av orderbeloppet, dock minst 50 kr i månaden.

En aviavgift om 29 kr tillkommer per månadsfaktura. Fakturan skickas per post i mitten av månaden. För aktuell årsränta vid delbetalning kontakta Klarna.

Faktura – Klarna faktura erbjuder 14 dagars betaltid. Ingen fakturaavgift tillkommer för privatpersoner.

Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt.

Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex bank.

14. Villkor för Klarna Checkout & Klarna Faktura

Klarnas villkor i länkarna nedan och på klarna.se  (öppnas i nytt fönster):

http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/sv_se/checkout

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/invoice_tc