Vad är Ayurveda?

Centralbadets Ayurvediska läkare Dr.Tejal. Foto ©Centralbadet

Ayurveda betyder ”kunskap om livet” och är en indisk läkekonst som utvecklades redan för 5000–6000 år sedan. Denna medicinska lära består av ett system av principer och begrepp som alla har till syfte att skapa balans, som i sin tur är en förutsättning för god hälsa. När vi är i balans klarar vi utmanande situationer bättre, vi hanterar stress mer konstruktivt och vi blir inte lika lätt sjuka.

 

 

 

 

Fem element och tre energier

Ayurveda är uppbyggt av fem grundelement: luft, rymd, vatten, eld och jord. Människor, grönsaker, blommor, djur, sinnesintryck har alla sin egna unika uppbyggnad av dessa element. Elementen tar sig olika uttryck, men finns hela tiden representerade i allt.

I människan utgörs elementen av tre doshor, eller energier: vata, pitta och kapha. Varje människa bär alla tre inom sig, men domineras nästan alltid av en eller två av dem – eller av alla tre. Vår medfödda, unika sammansättning, vår natur om man så vill, kallas prakriti. Vår prakriti bestämmer vår kroppsbyggnad, tendenser i vår personlighet, vårt sätt att respondera på stimuli.

 

 

 

De tre doshorna

Vata
Vata styr kroppens funktioner och sinne, såsom luften som passerar in och ut från lungorna, tal, tankeverksamhet, blodcirkulation, näringsämnen som rör sig genom matsmältningskanalen och hur tankarna rör sig i hjärnan. I balans genererar vata entusiasm samt reglerar all kroppslig verksamhet, inklusive sinne och tal. Obalans i vata kan leda till gasbildning, stress, förstoppning, minskad styrka, sömnstörningar och minnesstörningar, osammanhängande tal och yrsel. Det kan också ge värk, viktminskning, spruckna och torra läppar, muntorrhet, torra ögon och stela leder.

 

Pitta
Pitta reglerar kroppstemperaturen och de enzymer som omvandlar mat till näring. Både ämnesomsättning och matsmältningsfunktioner grundar sig i pitta och förutom kroppstemperatur hanteras här även syn, hunger, törst, sömn, aptit, hudkvalitet och glans. Pitta ger också blodet dess karakteristiska röda färg samt stimulerar intellektet och är avgörande för vår förmåga att uppnå mål i livet. En obalans kan leda till sömnstörningar, överdriven hunger och törst och en gul missfärgning i avföring, urin, hud och ögon.

 

Kapha
Kapha håller samman kroppen och ger struktur och form åt allt från den enskilda cellen eller atomen till muskler och skelett. Kapha står för kroppens fysiska och mentala styrka, stabilitet och uthållighet och dess förmåga att motstå negativa känslor och spänningar. Kapha styr också immunsystemet, motståndskraft mot sjukdomar och vår sexuella styrka. Det ger själen och kroppen stabilitet och uthållighet. Vid obalans kan kapha skapa långsam matsmältning, viktökning, allergiska problem, problem med slemhinnor, ökat sömnbehov och depression.

Boka en Ayurvedisk Hälsokonsultationpå vårt spa i Stockholm. Se alla våra behandlingar.