Integritetspolicy

AB Stockholms Brunnsbad målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas väl mot obehörig åtkomst.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning & dataskyddsförordning.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person.

När du köper våra tjänster & eller produkter kommer vi att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer och i förekommande fall även personnummer samt cookieinformation.

När du tar kontakt med oss via kundcenter i samband med en reklamation, kan dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter
Samtliga personuppgifter kommer att behandlas av oss endast för att uppfylla de avtal och åtaganden vi har gentemot dig samt för följandet av tillämplig lagstiftning.

De personuppgifter om dig som samlas in är för följande ändamål:

• För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du köpt/beställt av oss.

• För att vi ska kunna behandla din beställning, kommunicera med dig om ändringar och eller kompletteringar kring de produkter och tjänster du köpt/beställt.

 

• För att fullgöra ett avtal med dig och eller svara på din begäran till kundcenter.

• För att förhindra bedrägerier och förebygga brott.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifter lagras under den tid det är nödvändigt för de ovan nämnda ändamål. Det är så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra/fullfölja våra avtal och åtaganden.

Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Därefter raderas och eller avidentifieras uppgifterna.

Överföring av personuppgifter
AB Stockholms Brunnsbad grundprincip är att vi aldrig överför personuppgifter dock så kan vi tvingas att överföra nödvändig information till myndigheter som Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Säkerhet & skydd för personuppgifter
AB Stockholms Brunnsbad värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och tillämpar strikta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst & spridning.

Rätt till information och rätt att inge klagomål
Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter.

Vänligen kontakta i sådant fall oss på mail: bap@centralbadet.se

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig är AB Stockholms Brunnsbad (orgnr. 556469-3074)
med post/besöksadress Drottninggatan 88, 111 36 STOCKHOLM.